U bent hier

Thema's

Thema's

Naast een drietal masterclasses ga jij ook aan de slag in een werkgroep. Elke werkgroep gaat zich verdiepen in een van onderstaande thema's. Aan de hand van onze methodiek en een 'toolkit' doorlopen jullie het proces van uitdaging tot oplossing! De oplossing gaan jullie presenteren op het eindevent.

De werksessies vinden plaats ná de masterclasses op 11 december, 17 januari en 28 januari.

1. Jong + Oud = Goud!

Het personeelsbestand van de gemeenten vergrijst. Wat betekent dat voor de dynamiek zowel binnen als buiten de OR? En hoe zorg je er als jongere voor dat je enerzijds de kennis en ervaring van de oudere collega’s weet te benutten, maar tegelijkertijd ook durft aan te kaarten als bepaalde werkwijzen achterhaald zijn en beter kunnen?

 

 

2. Een nieuwe vorm van lokaal overleg

Op dit moment kent vrijwel elke gemeente een commissie voor ‘georganiseerd overleg’, het GO, met de vakbonden. Eventuele wijzigingen die een werkgever wil maken in de arbeidsvoorwaarden of het opvangen van sociale gevolgen tgv een reorganisatie moeten worden besproken met het GO. Na de inwerkingtreding van een nieuwe wet, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), wordt dit iets anders. Hoe dat moet nog door werkgevers en werknemersvertegenwoordiging aan de landelijk tafel worden vastgesteld. In de toekomst zullen arbeidsvoorwaarden veranderen door een overeenkomst tussen werkgever en werknemer collectief (cao) of individueel. Er wordt nu door de VNG en de vakbonden gekeken naar een nieuwe vorm van lokaal overleg, in plaats van de GO. Het overleg met een vertegenwoordiger van de werknemers blijft bij deze partijen wel wenselijk. Hoe zouden jullie dit voor je zien?

 

 

 

3. Achterbanraadpleging en communicatie

De ondernemingsraad vertegenwoordigt alle werknemers. Al deze werknemers hebben enorm veel ideeën en kennis over hoe wat er nog niet goed loopt of hoe het misschien beter kan. Het is ontzettend belangrijk om daar gebruik van te kunnen maken. Hoe kan de input breder worden opgehaald en de successen breder onder de achterban worden gedeeld? Welke (moderne) middelen kan een OR gaan gebruiken en hoe?